สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติทัต  สมแก้ว
2. เด็กชายชาตเวท  ปู่ป๊ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กามาริน
 
1. นายเอกชัย  ถามณี