สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาแก้ว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปินทา
3. เด็กหญิงอุทุมพร  เทียนจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ถามณี