สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชานนท์  โดะมา
2. เด็กหญิงดวงดาว  วันกาศ
 
1. นางมีนา  กันทะยอม