สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ติ๊บเจ
 
1. นางสายทอง  ชาญพนา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงยุวดี  ปู่กุย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปู่ผา
 
1. นางสาวกานดา  เอ้งซุ้น
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุวรรณภาพ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปู่ทา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จินาต๊ะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร