สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพร  เปะทัง
2. เด็กชายมานพ  บุปผาศรีธารา
3. เด็กหญิงสุดา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เปล่งแสงสุริยา
2. นายอาณัฐพงษ์  แก้วทา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายศุภโชค  มาลัยศรีฉลวย
 
1. นายศุภชัย  เปงพันทิตย์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทศักดิ์  สาครอัมพร
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  ไพศาลกระสินธุ์
3. เด็กชายสกลเกียรติ  ปู่จันทร์
 
1. นางสาววรณัน  โพธิป้อม
 
4 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  จริยาดิลก
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ดอยเสอ
2. เด็กชายศรัญญู  อำไพวนาลัย
3. เด็กชายศิริชัย  เมกคำ
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  คีรีศรีจันดา
2. เด็กชายวัศพล   ปีทาง
 
1. นายอาณัตพงษ์  แก้วทา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภพ  ปู่จันทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  ลีกู
3. เด็กชายวรชิต  ปู่สุข
 
1. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น