สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทศักดิ์  สาครอัมพร
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  ไพศาลกระสินธุ์
3. เด็กชายสกลเกียรติ  ปู่จันทร์
 
1. นางสาววรณัน  โพธิป้อม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ดอยเสอ
2. เด็กชายศรัญญู  อำไพวนาลัย
3. เด็กชายศิริชัย  เมกคำ
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภพ  ปู่จันทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  ลีกู
3. เด็กชายวรชิต  ปู่สุข
 
1. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น