สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายชายณรงค์  สิงกันทา
2. เด็กชายทักษิณ  เสาร์ริว
3. เด็กชายสุขเกษม  ใหม่น้อย
 
1. นางณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว
2. นายธีรพร  คำวิชัย