สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงลดาชาติ  บุญมา
3. เด็กชายสุขเกษม  ใหม่น้อย
 
1. นางณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว
2. นายธีรพร  คำวิชัย