สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุวนันท์  หม่องน่าน
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชินวัตร  หม่องน่าน
2. เด็กหญิงนิดานุช  จันต๊ะอินทร์
3. เด็กหญิงอภิวันทร์  ดีตา
 
1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจายหลู่  ลุงคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย