สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายโยธิน  วงค์ษา
 
1. นายภัทรพงศ์  เจียระนันท์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรณิชา  ปุ๊ดคำ
2. เด็กหญิงเกตุมณี  วงศ์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนเมืองมา
2. เด็กชายเทียนชัย  วงค์ษา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา