สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกี๋ยงเครือ  ลุงแดง
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรจนา  สร้อยฟ้า
3. เด็กหญิงวทันยา  สิงห์บัว
 
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สร้อยฟ้า
2. เด็กชายดิลกธรรม  ต๊ะลู้
3. เด็กชายธนโชติ  ใจเรือน
 
1. นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ