สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกาญจน์  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงภัทรเลขา  จันทร์สุพัท
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงอภิญญา  ใจตุ้ย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
2. นางอำพร  ปันทวัง