สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาศรี
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดารากรานต์  บงกชศรีไสว
2. เด็กหญิงดารุณี  ปู่หล้า
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณรัตน์
2. เด็กชายธนากร  ดอกดี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ดวงเดช