สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  มหาฐานันดรศักดิ์
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชีวส่งสมบัติ
3. เด็กหญิงวริศรา  เกษมศานติ์สายชล
 
1. นางสาวยุวดี  ยะมะกะ