สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จำปีต์รีดุใส
2. เด็กชายธีรพงศ์  ธำรงสายชล
3. เด็กชายสมจิต  ไพรธิติ
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปัน