สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมนธิรา  ก้องกำจรไพร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สะทู
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ธำรงกระสินธุ์
2. เด็กหญิงธิราพร  หน่อพอ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เพียรชอบไพร
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา