สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 5 1. เด็กชายรุ่นธิพงษ์  ลาดูแฮ
2. เด็กชายสมรักษ์  ศรีจินดาบงกช
3. เด็กชายอิทธิพล  จอวา
 
1. นางสุมิตรา  วิชัย