สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แก้วโหว้
2. เด็กชายธนดล  วงค์หาญไทย
 
1. นายวิสูตร  ไชยอัมพรจิตร