สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตีนตก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายนิพนธ์  ปู่แกละ
2. เด็กชายประพันธ์  ทาหมี
3. เด็กชายเจตนุพงศ์  คำมา
 
1. นางสาวนลินดา  ตาน
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์