สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนรส
2. เด็กชายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นางกุศลิน  อิ่นคำ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤษณา  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีนันตา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วังพุททรง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วโหว้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสน
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วตั๋น
5. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
6. เด็กชายวทัญญู  ปาระหมู่
7. เด็กชายวิชัย  ก้อนซาว
8. เด็กชายศุภกิจ  วงทองดี
 
1. นายถนอม  จินะเป็งกาศ
2. นางอำไพ  โนชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิน  คำปาลี
2. เด็กหญิงนิชดาพร  ธิดา
 
1. นายจรัสพงษ์  ใจวงค์