สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยรัตน์  ราศีสโรช
 
1. นายชัยวุฒิ  พรหมปัญญา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายชัยพิสิทธิ์  เลาว้าง
2. เด็กชายนิรันดร์  เลาว้าง
3. เด็กชายปฏิพล  เลาย้าง
4. เด็กชายมานิตย์  เลาย้าง
5. เด็กชายยศวัฒน์  เลาย้าง
6. เด็กชายเลกาหลู่  ไม่ระบุนามสกุล
 
1. นายทศพร  ณ เชียงใหม่