สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพล  การบูรณ์
2. เด็กชายโกวิทย์  กันยาธง
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายสรนันท์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โนจา
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง