สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  ปู่ปัด
 
1. นางสาวภูษณิศา  นาถธราดล
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ทาเงื่อง
 
1. นางสมควร  แสนสามกอง