สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนนทชัย  ยิ่งละออ
 
1. นางสุวิน  ตันปิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันมา
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ