การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.4 เงิน ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.2 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.6 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านโค้งงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4
5 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.5 เงิน 6
7 บ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.8 เงิน 7
8 บ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.5 เงิน 8
9 บ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.8 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.5 เงิน 10
11 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.3 เงิน 11
12 บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.8 เงิน 12
13 บ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.5 เงิน 13
14 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.8 เงิน 14
15 บ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 15
16 บ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67.3 ทองแดง 16
17 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.4 เงิน 4
5 บ้านแม่หลองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.6 เงิน 5
6 บ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.2 เงิน 6
7 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7
8 บ้านยางแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69.6 ทองแดง 8
9 บ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64.6 ทองแดง 9
10 บ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 10
11 บ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58.8 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.2 ทอง 4
5 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.6 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.8 ทอง 6
7 บ้านแม่โขง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.6 ทอง 7
8 บ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 8
9 บ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.8 เงิน 9
10 บ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.6 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.5 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 5
6 บ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 6
7 บ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 54 เข้าร่วม 7
8 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 43.5 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 4
5 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 5
6 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 6
7 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 4
5 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5
6 บ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 6
7 บ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.63 ทอง 4
5 บ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 5
6 บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.96 ทอง 6
7 บ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.6 ทอง 7
8 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.96 เงิน 8
9 บ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.96 เงิน 9
10 บ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.66 เงิน 10
11 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 11
12 บ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62.66 ทองแดง 12
13 บ้านแอ่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.2 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.4 เงิน 5
6 บ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.6 เงิน 6
7 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.2 เงิน 7
8 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 - -
9 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.6 เงิน 5
6 บ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.8 เงิน 6
7 บ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 4
5 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 5
6 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4
5 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 5
6 บ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4
5 บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4
6 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4
7 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4
8 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8
9 บ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8
10 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8
11 บ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8
12 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58.33 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 4
5 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.8 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม บ้านวังลุง บ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน