สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 29 20 8 2 57
2 บ้านยางเปา 24 9 7 3 40
3 บ้านบงตัน 19 6 4 3 29
4 บ้านแม่ต๋อม 17 7 6 0 30
5 แม่โถวิทยาคม 16 17 7 4 40
6 ชุมชนบ้านอมก๋อย 16 7 3 3 26
7 บ้านห้วยน้ำขาว 15 6 6 1 27
8 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 14 8 4 9 26
9 บ้านตุงลอย 14 8 3 0 25
10 บ้านแม่ลาย 12 11 6 6 29
11 บ้านห้วยโค้ง 11 11 1 1 23
12 บ้านตาลเหนือ 11 10 8 4 29
13 บ้านยางเปียง 10 11 4 2 25
14 บ้านยางครก 10 6 7 1 23
15 ชุมชนบ้านใหม่ 10 6 2 4 18
16 บ้านบ่อหลวง 9 11 4 2 24
17 บ้านแอ่นจัดสรร 8 11 7 3 26
18 บ้านแม่ตูบ 8 10 4 3 22
19 บ้านนาฟ่อน 8 9 3 2 20
20 บ้านผาปูน 8 1 1 1 10
21 บ้านแควมะกอก 7 8 9 6 24
22 บ้านหลวง 7 7 7 1 21
23 บ้านมูเซอ 7 6 3 0 16
24 บ้านพุย 7 5 3 1 15
25 บ้านแม่ลอง 7 3 1 0 11
26 ชุมชนบ้านดอยเต่า 6 13 3 4 22
27 บ้านวังลุง 6 10 8 3 24
28 บ้านนาเกียน 6 9 3 5 18
29 บ้านกองลอย 6 8 14 7 28
30 ศูนย์อพยพแปลง 8 6 7 4 3 17
31 บ้านเตียนอาง 6 6 2 1 14
32 บ้านไร่ 6 3 1 2 10
33 บ้านห้วยไม้หก 5 6 4 0 15
34 บ้านอูตูม 5 5 5 1 15
35 บ้านโปง 5 5 4 1 14
36 บ้านห้วยปูลิง 5 5 2 0 12
37 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 4 7 7 0 18
38 บ้านนาคอเรือ 4 6 5 1 15
39 บ้านห้วยหล่อดูก 4 4 4 2 12
40 บ้านทุ่งโป่ง 4 3 5 0 12
41 ชุมชนบ้านแม่ทัง 4 3 1 1 8
42 บ้านกิ่วลม 4 2 3 0 9
43 บ้านถิ่นสำราญ 4 1 1 0 6
44 บ้านกองหิน 4 0 1 2 5
45 บ้านวังกอง 3 8 0 0 11
46 บ้านแม่อ่างขาง 3 5 2 0 10
47 บ้านแม่ตื่น 3 5 1 1 9
48 บ้านแม่ลานหลวง 3 4 2 0 9
49 บ้านแม่งูด 3 4 1 0 8
50 บ้านดงดำ 3 3 0 0 6
51 บ้านแม่ลายเหนือ 3 2 1 1 6
52 บ้านฉิมพลี 3 2 0 2 5
53 บ้านแม่หลองน้อย 3 1 0 0 4
54 บ้านดอยคำ 3 0 2 0 5
55 บ้านห่างหลวง 2 6 6 1 14
56 บ้านบ่อสลี 2 6 3 4 11
57 บ้านแปลง 5 2 4 4 3 10
58 บ้านหนองผักบุ้ง 2 4 3 0 9
59 บ้านทุ่ง 2 2 5 0 9
60 บ้านงิ้วสูง 2 2 1 0 5
61 บ้านผาแตน 2 2 0 0 4
62 บ้านดอกแดง 2 1 2 1 5
63 บ้านตีนตก 2 1 0 0 3
64 ตรีมิตรวิทยา 2 0 2 0 4
65 บ้านขุนตื่น 2 0 0 1 2
66 บ้านซิแบร 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่โขง 2 0 0 0 2
68 บ้านเกาะหลวง 1 6 3 0 10
69 บ้านแปลง 2 1 6 1 1 8
70 บ้านโท้งวิทยา 1 4 1 1 6
71 บ้านตาลใต้ 1 4 1 0 6
72 บ้านแม่อมลอง 1 3 2 0 6
73 บ้านวังหลวง 1 2 3 1 6
74 บ้านขุน 1 2 1 2 4
75 บ้านแม่สะเต 1 2 1 0 4
76 บ้านนาไคร้ 1 2 0 0 3
77 บ้านทุ่งจำเริง 1 2 0 0 3
78 บ้านเด่นวิทยา 1 1 1 1 3
79 บ้านแอ่นใหม่ 1 1 1 0 3
80 บ้านแม่บวน 1 1 1 0 3
81 บ้านแม่สะนาม 1 1 0 0 2
82 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 0 2
83 บ้านตุงติง 1 0 1 1 2
84 บ้านสบลาน 1 0 1 0 2
85 บ้านใบหนา 1 0 0 1 1
86 บ้านโค้งงาม 1 0 0 0 1
87 บ้านผาจุก 1 0 0 0 1
88 บ้านห้วยฝาง 0 3 3 0 6
89 บ้านหางดง 0 2 0 0 2
90 บ้านหลังท่อ 0 1 3 0 4
91 บ้านวังหม้อ 0 1 0 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 1 0 0 1
93 บ้านกองวะ 0 0 1 0 1
94 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 0 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 1 0 1
รวม 474 425 257 118 1,274