หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000010 1.100 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 13
2 000051 1.200 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 7
3 000062 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 3
4 000070 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
5 000087 4.000 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 5 คน 2
6 000102 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
7 000103 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
8 000511 6.100 Cross word ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
9 000513 6.100 Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
10 000510 6.200 A Math ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
11 000514 6.200 A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
12 000512 6.300 คำคม ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
13 000515 6.300 คำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
14 000509 6.400 ซูโดกุ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
15 000516 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]