หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000262 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
2 000263 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
3 000265 1.300 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
4 000268 2.100 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
5 000269 2.200 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
6 000271 2.300 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
7 000297 3.000 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
8 000300 4.000 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
9 000307 5.100 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
10 000308 5.200 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
11 000309 5.300 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
12 000310 6.000 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 000311 7.100 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
14 000312 7.200 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
15 000313 7.300 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
16 000704 8.051 ซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 000329 8.061 ซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
18 000337 8.101 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
19 000338 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
20 000352 11.100 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
21 000353 11.200 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
22 000370 11.300 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
23 000371 11.400 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
24 000357 12.100 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
25 000360 12.200 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
26 000364 12.300 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
27 000368 12.400 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
28 000369 13.100 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
29 000602 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
30 000603 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
31 000604 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
32 000372 13.200 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
33 000605 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
34 000373 13.300 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
35 000374 13.400 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
36 000375 14.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
37 000376 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
38 000377 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
39 000378 16.100 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
40 000379 16.200 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
41 000395 17.100 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 3
42 000396 17.200 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
43 000398 18.100 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 2
44 000399 18.200 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]