หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000010 1.100 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
2 000051 1.200 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 000062 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
4 000070 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000087 4.000 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000102 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 000103 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 000511 6.100 Cross word ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
9 000513 6.100 Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
10 000510 6.200 A Math ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 000514 6.200 A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 000512 6.300 คำคม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
13 000515 6.300 คำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
14 000509 6.400 ซูโดกุ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 000516 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]