หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000046 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 29 67 34
2 000001 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 62 142 66
3 000081 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 30 67 38
4 000009 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 9 20 9
5 000068 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 22 35 25
6 000060 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 18 47 18
7 000070 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 4 33 8
8 000025 โรงเรียนบ้านกองลอย 35 81 35
9 000041 โรงเรียนบ้านกองวะ 1 1 1
10 000004 โรงเรียนบ้านกองหิน 7 11 8
11 000033 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 9 22 9
12 000030 โรงเรียนบ้านขุน 8 15 5
13 000090 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 3 7 4
14 000065 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 4 2
15 000044 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 5 11 5
16 000047 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 7 10 8
17 000067 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 4 2
18 000013 โรงเรียนบ้านดงดำ 6 7 6
19 000024 โรงเรียนบ้านดอกแดง 6 21 6
20 000014 โรงเรียนบ้านดอยคำ 5 13 5
21 000006 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 34 71 46
22 000005 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 6 10 7
23 000020 โรงเรียนบ้านตีนตก 3 6 5
24 000078 โรงเรียนบ้านตุงติง 3 12 3
25 000077 โรงเรียนบ้านตุงลอย 26 86 29
26 000049 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 6 15 8
27 000027 โรงเรียนบ้านทุ่ง 9 14 9
28 000075 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 3 3 3
29 000069 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 0 0 0
30 000007 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 12 25 13
31 000016 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 16 56 17
32 000031 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 22 43 29
33 000098 โรงเรียนบ้านนาเกียน 23 64 24
34 000086 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 8 4
35 000053 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 36 65 44
36 000056 โรงเรียนบ้านบงตัน 37 66 41
37 000026 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 15 22 16
38 000028 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 26 55 28
39 000050 โรงเรียนบ้านผาจุก 1 3 1
40 000082 โรงเรียนบ้านผาปูน 11 73 19
41 000010 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 10 4
42 000095 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1 2 1
43 000036 โรงเรียนบ้านพุย 17 52 19
44 000074 โรงเรียนบ้านมูเซอ 16 39 20
45 000085 โรงเรียนบ้านยางครก 27 66 29
46 000083 โรงเรียนบ้านยางเปา 43 95 46
47 000084 โรงเรียนบ้านยางเปียง 28 75 29
48 000076 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1 1 1
49 000029 โรงเรียนบ้านวังกอง 11 22 11
50 000008 โรงเรียนบ้านวังลุง 27 62 30
51 000051 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 2 2 2
52 000062 โรงเรียนบ้านวังหลวง 9 12 9
53 000087 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 5 2
54 000048 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
55 000063 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
56 000055 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 9 18 9
57 000088 โรงเรียนบ้านหลวง 24 45 26
58 000017 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 6 12 6
59 000012 โรงเรียนบ้านหางดง 4 17 4
60 000099 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 15 32 15
61 000071 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 28 67 33
62 000072 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 26 15
63 000018 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 6 12 6
64 000066 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 14 34 14
65 000092 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 24 74 32
66 000073 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 15 33 19
67 000093 โรงเรียนบ้านอูตูม 16 31 20
68 000038 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 10 24 10
69 000021 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 4 7 5
70 000037 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 15 45 27
71 000015 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 31 59 33
72 000058 โรงเรียนบ้านแปลง 2 9 16 9
73 000059 โรงเรียนบ้านแปลง 5 15 28 16
74 000019 โรงเรียนบ้านแม่งูด 9 18 10
75 000064 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 10 22 13
76 000043 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 27 57 26
77 000079 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 30 106 47
78 000042 โรงเรียนบ้านแม่บวน 3 9 3
79 000003 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 13 22 13
80 000091 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 9 34 10
81 000032 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 38 63 41
82 000035 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 7 16 8
83 000034 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 6 4
84 000096 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 4 20 5
85 000089 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 14 7
86 000023 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 6 12 6
87 000080 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 10 25 17
88 000097 โรงเรียนบ้านแม่โขง 2 3 2
89 000052 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 31 66 34
90 000057 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 12 3
91 000011 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 2 2 2
92 000054 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 7 15 7
93 000039 โรงเรียนบ้านโปง 16 32 16
94 000040 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1 2 1
95 000094 โรงเรียนบ้านใบหนา 2 3 2
96 000045 โรงเรียนบ้านไร่ 12 26 13
97 000061 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 24 35 24
98 000022 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 44 117 55
99 000100 โรงเรียนฟ้าใส 0 0 0
100 000101 โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ 0 0 0
รวม 1325 3075 1511
4586

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]