หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 62 31 50.82% 20 32.79% 8 13.11% 2 3.28% 61
2 โรงเรียนบ้านยางเปา 43 24 55.81% 9 20.93% 7 16.28% 3 6.98% 43
3 โรงเรียนบ้านบงตัน 37 21 61.76% 6 17.65% 4 11.76% 3 8.82% 34
4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 30 17 56.67% 7 23.33% 6 20% 0 0% 30
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 30 17 56.67% 7 23.33% 3 10% 3 10% 30
6 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 44 16 36.36% 17 38.64% 7 15.91% 4 9.09% 44
7 โรงเรียนบ้านตุงลอย 26 15 57.69% 8 30.77% 3 11.54% 0 0% 26
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 28 15 53.57% 6 21.43% 6 21.43% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 36 14 40% 8 22.86% 4 11.43% 9 25.71% 35
10 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 38 13 36.11% 11 30.56% 6 16.67% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนบ้านยางครก 27 13 48.15% 6 22.22% 7 25.93% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 34 12 35.29% 10 29.41% 8 23.53% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนบ้านยางเปียง 28 11 39.29% 11 39.29% 4 14.29% 2 7.14% 28
14 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 24 11 45.83% 11 45.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 22 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
16 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 31 9 29.03% 12 38.71% 7 22.58% 3 9.68% 31
17 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 26 9 34.62% 11 42.31% 4 15.38% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 24 9 37.5% 8 33.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนบ้านหลวง 24 9 37.5% 7 29.17% 7 29.17% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 27 8 32% 10 40% 4 16% 3 12% 25
21 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 22 8 36.36% 9 40.91% 3 13.64% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนบ้านพุย 17 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านผาปูน 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 31 7 23.33% 8 26.67% 9 30% 6 20% 30
25 โรงเรียนบ้านมูเซอ 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
26 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 29 6 22.22% 14 51.85% 3 11.11% 4 14.81% 27
28 โรงเรียนบ้านวังลุง 27 6 22.22% 10 37.04% 8 29.63% 3 11.11% 27
29 โรงเรียนบ้านนาเกียน 23 6 26.09% 9 39.13% 3 13.04% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนบ้านกองลอย 35 6 17.14% 8 22.86% 14 40% 7 20% 35
31 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 15 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนบ้านโปง 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนบ้านไร่ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 15 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านอูตูม 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 18 4 22.22% 7 38.89% 7 38.89% 0 0% 18
39 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 16 4 25% 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 14 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 12 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 0 0% 12
42 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านกองหิน 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
46 โรงเรียนบ้านวังกอง 11 3 27.27% 8 72.73% 0 0% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านแม่งูด 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านดงดำ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนบ้านดอยคำ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 15 2 13.33% 6 40% 6 40% 1 6.67% 15
56 โรงเรียนบ้านแปลง 5 15 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 3 20% 15
57 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 15 2 13.33% 6 40% 3 20% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านวังหลวง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านทุ่ง 9 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านดอกแดง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านตีนตก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านแม่โขง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านแปลง 2 9 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านขุน 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหางดง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านแม่บวน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านตุงติง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านใบหนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านผาจุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านกองวะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]