หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2,ร้องเพลง เวทีใหญ่ 4 ก.ย. 2555 09.30-16.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2,ร้องเพลง เวทีใหญ่ 4 ก.ย. 2555 09.30-16.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2,ร้องเพลง เวทีใหญ่ 4 ก.ย. 2555 09.30-16.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ม.1,ม.2 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ม.1,ม.2 4 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ม.1,ม.2
-
09.00-12.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีเล็ก 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีเล็ก 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
10 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
11 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 4 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ป.6 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
14 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ป.6
-
13.00-16.00
-
15 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ป.6 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารออมสิน ห้อง ห้องจริยธรรม 4 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]