หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi5

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000006 ศิลปะ

1.  000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8.  000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 14.  000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
15.  000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 16.  000704 ซอด้วง ป.1-ป.6
17. 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 18. 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
19. 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 20.  000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
21.  000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 22.  000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
23.  000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 24.  000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
25.  000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 26.  000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
27.  000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 28.  000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
29.  000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 30.  000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
31.  000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 32.  000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
33.  000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 34.  000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
35.  000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36.  000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
37.  000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 38.  000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
39.  000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 40. 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
41.  000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 42.  000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
43.  000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 44.  000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]