หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi5

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9.  000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10.  000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
11.  000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 12.  000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
13.  000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 14.  000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6
15.  000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 16.  000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]