ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน