ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน