ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน