ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน