ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.5 ทอง 8  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.5 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน