ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน