ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.23 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.23 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.23 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.66 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.66 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.66 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน