ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน