ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 6  
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน