ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน