ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
27 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน