ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน