ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง 4  
8 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 9  
12 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 9  
13 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 14  
18 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 24  
28 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน