ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
25 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
27 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน