ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน