ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน